Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 25/6/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung trong chương trình công tác tháng 6. Dự họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo Đề án Phát triển hệ thống giao thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Đề án đã đánh giá thực trạng về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện; từ đó đưa ra những mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ cụ thể để hoàn thiện quản lý, đầu tư hạ tầng hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung huy động nguồn lực xã hội cùng với ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý, đảm bảo kết nối hài hòa các phương thức vận tải, liên thông với mạng lưới giao thông vùng. Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông thủy nội địa…. với tổng nhu cầu vốn thực hiện triển khai là 4.296.450 triệu đồng. Đề án cũng đưa ra các giải pháp, chính sách thực hiện đối với việc phát triển hệ thống giao thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị cơ quan tham mưu xây dựng Đề án cần tiếp tục rà soát lại tổng thể Đề án, trong đó tập trung rà soát lại các công trình, danh mục đưa vào đầu tư; làm rõ quy mô các tuyến đường, dự kiến vốn đầu tư; làm rõ thực trạng về kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, việc định hướng các mục tiêu phát triển phải cụ thể hóa QH vùng trong đó; Đề án phải xác định rõ từ nay đến năm 2025 cần tập trung vào những công trình cụ thể cần làm, nguồn vốn đầu tư cho từng công trình, đánh giá thực trạng các công trình giao thông; cần phải xác định công trình giao thông động lực đến năm 2025. Giao Phòng KT&HT tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu để tiếp tục hoàn chỉnh Đề án.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giao, cho thuê mặt biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện; Đề án phát triển giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và báo cáo đề xuất danh mục dự án triển khai năm 2022 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị