Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện nghe báo cáo quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản

Ngày 24/2, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản; triển khai dự án quản lý vùng nuôi thương phẩm của Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà có tổng diện tích 169,5 ha; tổng vốn đầu tư 829 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 159 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 671 tỷ đồng. Đề án được triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, đến năm 2020 điều chỉnh quy hoạch, thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động phân khu trung tâm và phân khu sản xuất, thực nghiệm, khu đào tạo, giới thiệu công nghệ, trình diễn. Giai đoạn 2, từ năm 2021 – 2023, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng và từng bước đi vào vận hành ổn định; tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng khu tôm giống bố mẹ và thức ăn tự nhiên; tiến hành mở rộng khu nuôi trình diễn; triển khai đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng đối với đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, đặc thù của tỉnh. Từ năm 2024 – 2025, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng còn lại và đi vào vận hành ổn định; nhân rộng mô hình, công nghệ đã thử nghiệm thành công. Theo đó, huyện đã tích cực phối hợp với Tập đoàn Việt Úc tập trung triển khai đề án theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; phối hợp đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ dự án. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án quản lý vùng nuôi thương phẩm của Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn trong công tác quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản; triển khai dự án quản lý vùng nuôi thương phẩm của Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến, phối hợp với Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc – Quảng Ninh, xác định lại  nguồn gốc diện tích đất, rừng; bổ sung, cập nhật quy hoạch; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)