Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện làm việc với Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị – Bộ xây dựng

Sáng ngày 2/6/2020, UBND huyện đã có buổi làm việc với Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị – Bộ xây dựng để nghe báo cáo về Quy hoạch vùng huyện và danh mục đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 – 2030. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn có liên quan đã nghe đơn vị tư vấn Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị của Bộ xây dựng báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn dự buổi làm việc

Theo đó, đơn vị tư vấn đưa ra 4 phương án để định hướng việc phát triển không gian và vấn đề quy mô ranh giới đô thị loại IV của huyện; báo cáo hiện trạng sử dụng đất hiện nay, quy hoạch sử dụng đất của quy hoạch năm 2015 và dự kiến quỹ đất phát triển mới khoảng 1.000 ha; kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế và đề suất các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, hạ tầng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với đơn vị tư vấn chọn phương án 2 là mở rộng khu vực phát triển đô thị ra các xã Quảng Tân, Dực Yên, xã Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình để định hướng vùng phát triển đô thị loại IV và hướng tới đạt tiêu chí thị xã vào năm 2030; đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn cần tính toán lại mật độ dân cư, diện tích ở khu quy hoạch đô thị cho hợp lý; tính toán nhu cầu sử dụng đất ở cho chính xác, cần xác định phát triển 7 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Đối với định hướng vùng phát triển cần quy hoạch khu vực biển đảo phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng trên các đảo; cần rà soát hoạch định các tuyến giao thông kết nối ra biển. Đối với định hướng phát triển các dự án đơn vị tư vấn cần cập nhật các dự án trong quy hoạch cũ, các dự án đang nghiên cứu, bổ sung thêm dự án du lịch biển đảo; đưa vào quy hoạch mới dự án Hồ chứa nước Nà Pá, nâng cấp mở rộng các cảng biển, đơn vị tư vấn tính toán để quy hoạch một Nhà máy điện sinh khối ở vị trí phù hợp.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời