Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện: Kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2019

Ngày 13/12, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể và các nhân lãnh đạo UBND huyện năm 2019. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo kiểm điểm, năm 2019, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đạt kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì ổn định và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, 18/18 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt Nghị quyết đã đề ra. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp tăng 14,4%. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%. Thương mại, dịch vụ tăng 11,9%.  Chương trình 135, Đề án 196 hoàn thành kế hoạch, xã Quảng Lâm và 05 thôn thuộc xã Quảng Lâm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.  Chương trình OCOP, xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai có hiệu quả. Đến nay đã có thêm 02 xã về đích nông thôn mới 2019, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới của huyện lên 08 xã. Một số sản phẩm OCOP của huyện đã từng bước phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,45%, hộ cận nghèo còn 3,0%. Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, số nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. An sinh xã hội được bảo đảm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, y tế có nhiều đổi mới. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra giải quyết đơn thư, tiếp công dân được thực hiện tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, dân chủ cơ sở không ngừng được phát huy. Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở ngày một nâng lên.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND huyện 

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể lãnh đạo UBND đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn trong năm 2020.

Tiếp đó cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện  và bỏ phiếu phân đối với loại tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện  năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Tập thể và lãnh đạo UBND huyện cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2019 đã chỉ ra. Đồng thời tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)