Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới, kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn vốn năm 2021

Chiều ngày 17/6, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp lãnh đạo các xã đã báo cáo về tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, rà soát hồ sơ sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2020; kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn vốn nông thôn mới năm 2021. Theo đó đến hết năm 2020, huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59,48 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,14%. Cơ sở vật chất điện, đường, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện được đầu tư, xây dựng khang trang, đáp ứng ngày một tốt hơn đời sống, sản xuất của người dân, hệ thống chính trị vững mạnh, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí  huyện nông thôn mới và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay các xã đang tập trung nâng chất các tiêu chí, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Lập đang dồn lực về đích nông thôn mới nâng cao, xã Đầm Hà phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2021.

Đại biểu tham gia ý kiến

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về tiến độ thực hiện các tiêu chí, công tác lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình, tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2021; công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã tập trung rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục, hồ sơ quyết toán các công trình nông thôn mới năm 2020 đảm bảo đúng quy định, tập trung rà soát trình tự thủ tục triển khai các công trình nông thôn mới năm 2021, tập trung giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ, quản lý tốt chất lượng các công trình. Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với các phòng ban liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã hoàn thiện về trình tự, thủ tục, hồ sơ các công trình theo quy định. 3 xã gồm Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã tổ chức họp dân, tuyên truyền, lấy ý kiến của người dân về nhu cầu đầu tư năm 2022, Phòng NN&PTNT tổng hợp báo cáo UBND huyện. Về Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương xây dựng đề án bám sát quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thông qua tập thể lãnh đạo, cấp ủy, HĐND xã hoàn thiện đề án trước ngày 30/8.

                                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)