Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 9

Chiều ngày 7/9/2021, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp; song với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBND huyện tình hình kinh tế của huyện 9 tháng năm 2021 tiếp tục duy trì phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 3.840 tỷ đồng, đạt 68% KH, bằng 117,4% CK. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.593 tỷ đồng, đạt 64,5% KH, tăng 11,2% CK. Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN, XD đạt 1.061 tỷ đồng bằng 76,3% KH tăng 33,6% CK; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu Dịch vụ đạt 1.186 tỷ đồng, bằng 66,3% KH, tăng 13,6% so với CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đến hết tháng 9 đạt 136.276 triệu đồng đạt 107% dự toán tỉnh giao, đạt 76% dự toán huyện giao, tăng 92,63% so với CK. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, giữ vững địa bàn an toàn; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh. Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội không ngừng được nâng lên; Chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Quốc phòng an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo..

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm soát người ra vào địa bàn, đặc biệt là tại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các bến tàu thuyền; đảm bảo công tác phòng chống Covid-19 trong trường học. Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn  và các quy hoạch khác để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Tập trung vận động, hỗ trợ sản xuất đối với các tổ chức, cá nhân trong tình hình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, quan tâm triển khai thực hiện đề án trồng cây ăn quả tập trung, hỗ trợ phát triểnnuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và phát triển sản phẩm OCOP, quan tâm đến công tác PCTT&TKCN trong mùa mưa bão. Tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách, chuẩn bị kế hoạch thu ngân sách năm 2022; tăng cường hỗ trợ đối với các dự án đầu tư triển khai thực hiện trên địa bàn, tập trung thực hiện tốt công tác GPMB. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư; khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư năm 2022. Chủ động công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID 19; quan tâm đến công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động. Trung tâm y tế huyện tăng cường năng lực khám chữa bệnh. Chuẩn bị tốt cho các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện 1/11(2001-2021); tăng cường công tác quản lý nhà nước về mọi mặt, đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo. Tăng cường an ninh quốc phòng, an ninh chính trị, an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà

Trả lời