Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện

Ngày 7/9, Ban chỉ đạo kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện (BCĐ) đã họp để thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, BCĐ đã nghe báo cáo kết quả, tiến độ triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Theo đó, UBND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (01/11/2001 – 01/11/2021). Trong đó, dự kiến gồm các hoạt động: tổ chức gắn biển công trình chào mừng 20 năm Ngày tái lập huyện; gặp mặt, tri ân người có công tiêu biểu, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên và các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các hoạt động văn hóa, Đại hội TDTT cấp cơ sở, cấp huyện; tổ chức Hội thi “Duyên dáng Đầm Hà”, Hành trình khám phá Đầm Hà, Lễ hội ánh sáng; tổ chức Lễ kỷ niệm, chương trình văn nghệ chào mừng, hội nghị xúc tiến đầu tư, công bố quy hoạch.v.v. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh như: tuyên truyền trực quan thông qua các cụm pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử, website huyendamha.vn, trang DDCI Đầm Hà, các hội nghị từ huyện đến cơ sở. Nội dung tuyên truyền gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh.v.v. Các hoạt động chào mừng, phong trào thi đua được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các nội dung khác cũng đang được chuẩn bị tích cực, vừa đảm bảo tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã thảo luận, tham gia ý kiến về nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua; thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban; phương án tổ chức các hoạt động, kịch bản lễ kỷ niệm trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thống nhất thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện và 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền – khánh tiết, tiểu ban nội dung, tiểu ban an ninh – trật tự. Đề nghị Phòng Văn hóa & thông tin tham mưu cho Ban Tổ chức  điều chỉnh, bổ sung, xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Liên quan đến công tác tuyên truyền: đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, trong đó cao điểm từ ngày 15/10 đến 5/11; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, Cổng thông tin điện tử, website, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; phối hợp với Trung tâm Truyền thông & văn hóa tỉnh xây dựng phóng sự, chuyên trang đặc biệt hoàn thành trong tháng 9/2021; xây dựng và phát hành ấn phẩm “Đầm Hà đánh thức tiềm năng” gắn với công tác xúc tiến đầu tư; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với Đại hội TDTT cấp huyện và hoạt động của các thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Ban tổ chức kỷ niệm, các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi “Duyên dáng Đầm Hà”, hành trình khám phá Đầm Hà, tổ chức hội nghị gặp gỡ, tri ân, chương trình nghệ thuật chào mừng; tham mưu xây dựng chi tiết kịch bản tổ chức lễ kỷ niệm, các phương án, quy mô tổ chức phù hợp với diễn biến dịch Covid-19. Phòng kinh tế – hạ tầng rà soát, tham mưu lựa chọn các công trình gắn biển. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đăng ký các công trình, hoạt động chào mừng cụ thể, phù hợp. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu, xây dựng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm là dịp để tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội của huyện sau 20 năm kể từ ngày tái lập huyện. Đây cũng là dịp để biểu dương các tổ chức, cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của huyện, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)

Trả lời