Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 8

Ngày 26/8, UBND huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ để đánh tình hình kinh tế – xã hội tháng 8; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2020. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 8, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện được duy trì, phát triển ổn định. Toàn huyện đã gieo trồng được 2.771,74 ha cây trồng vụ mùa ước đạt  91,4%KH. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 607 tấn đạt 58,45%KH bằng 93,87%CK.Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 37.526 triệu đồng, bằng 60% dự toán tỉnh giao, bằng 51% dự toán huyện giao, bằng 110% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 68,4 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 151,8 tỷ đồng. Chương trình OCOP, xây dựng Nông thôn mới được đẩy nhanh tiến độ. Các xã đã triển khai chỉnh trang các tuyến đường, gắn 580 biển số nhà; xây dựng cổng chào thôn;  phối hợp kiểm tra, thẩm định 02 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP năm 2020; thẩm định hồ sơ hỗ trợ lãi suất cho 9 lượt hộ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản với tổng số kinh phí 159.483.000 đồng. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh; tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 157.408 triệu đồng, đạt 51,87%KH. Văn hóa xã hội được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt để lập hồ sơ quản lý 39917/41339 người đạt 96,44%; cập nhật phần mềm sức khỏe toàn dân đạt 100%. Thẩm định xét duyệt hỗ trợ cho 27 đối tượng là lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19  với kinh phí 27.000.000 đ; 2 đối tượng là người lao động bị chấm dứt họp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 6.000.000 đồng; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 14 đối tượng là giáo viên, người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các nhà trường mầm non tư thục và nhóm lớp độc lập tư thục phải nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 kinh phí hỗ trợ là: 14.000.000 đồng. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Quốc phòng an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện số 184/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh và kế hoạch số 78/KH-UBNĐ ngày 3/5/2019 của UBND huyện về phát triển đối tượng tham gia BHXH, cải cách chính sách BHXH trên địa bàn huyện; báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 245/2020/QĐ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01 – CTr/HU ngày 13/5/2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo đề xuất các nội dung đã hoặc đang dự kiến tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh mà theo quy định phải thông qua HĐND tỉnh theo thẩm quyền tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; tăng cường thu hút đầu tư; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã; tổ chức thăm quan, học tập, nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác phối hợp, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị; quan tâm công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)