Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7

Ngày 30/7, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 7, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đạt kết quả tích cực. Sản xuất nông –lâm – ngư nghiệp được duy trì, phát triển ổn định. Toàn huyện đã  gieo trồng  vụ mùa được trên 2.287 ha cây trồng các loại đạt 76,7%KH bằng 119,6%CK. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.000 tấn, luỹ kế 5.010 tấn đạt 48% KH, bằng 98,3% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 47,03 tỷ đồng; lũy kế đạt 371,532 tỷ đồng, bằng 48,2% KH tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 85,3 tỷ đồng; lũy kế đạt 714,4 tỷ đồng, bằng 39,4 % KH tăng 5,3 % CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 107.550 triệu đồng, bằng 85% dự toán tỉnh giao, bằng 60% dự toán huyện giao, tăng 202% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã lập và hoàn thiện số liệu hiện trạng và kế hoạch phục vụ lập Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025. Ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi “Vườn đạt chuẩn nông thôn mới, Hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu huyện Đầm Hà” năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh trang vỉa hè, dọn dẹp vệ sinh môi trường các tuyến đường, nhà văn hóa thôn tại các xã, thị trấn. Triển khai công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; quy mô, sản lượng, trữ lượng các sản phẩm OCOP được duy trì. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 55,15% kế hoạch vốn, đạt 62,59% vốn cấp. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Quốc phòng an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 4594/CTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện mục tiêu kép; chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án, cơ sở vật chất ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh; tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ chất lượng con giống, giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp; tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng; tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách; rà soát các dự án chậm tiến độ để đôn đốc triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác quy hoạch; chuẩn bị kế hoạch năm 2022; chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2021 – 2022; tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực; quan tâm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)