Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bồi dưỡng chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Ngày 29/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện đã mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; Tổ giúp việc, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 huyện; thành viên Ban Chỉ đạo 35 xã, thị trấn; Ban tuyên giáo cơ sở và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn.

Lớp bồi dưỡng đã được nghe đồng chí Trần Quang Hoàng, Trưởng phòng Văn hóa và Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung: những vấn đề cốt lõi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phương pháp nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kỹ năng đấu tranh, phản bác, xử lý những thông tin xấu, độc, thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng; định hướng chia sẻ các thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội; kỹ năng thiết lập, bảo mật tài khoản cá nhân, kỹ năng viết bài, chia sẻ các bài viết tăng để cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Trần Quang Hoàng, Trưởng phòng Văn hóa và Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy truyền đạt các nội dung của chuyên đề

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên  nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay.

                                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)