Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2

Ngày 29/2/2024, UBND huyện Đầm Hà tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2024 nghe báo cáo đánh giá tình hình KTXH-QPAN tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tháng 2 năm 2024, tình hình kinh tế – xã hội của huyện có bước phát triển. Diện tích gieo trồng cây vụ Đông 2023 ước đạt 828,92 ha; đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện tương đối ổn định. Công tác phòng chống cháy rừng được tăng cường, diện tích trồng rừng tập trung đạt 20,85ha; sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.217 tấn. Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, OCOP, hỗ trợ sản xuất được quan tâm triển khai tích cực. Trong tháng 2, lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì phát triển ổn định, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 16/02/2024 đạt 306.526 triệu đồng. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, TTĐT và TNMT, quản lý biển, đảo được quan tâm thực hiện. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm đạt nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được giữ vững…

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung về công tác sản xuất, qản lý đất đai, giải ngân các nguồn vốn, công tác giao khu vực biển, thu ngân sách, công tác giáo dục, y tế, triển khai thực hiện các đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn…

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tháng 2. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tiếp theo, các xã, thị trấn, phòng chuyên môn của huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất trên các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Các xã tập trung triển khai đề án trồng cây ăn quà, trồng rừng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác phân bổ vốn để triển khai hỗ trợ sản xuất đối với các dự án, mô hình cho các doanh nghiệp, hộ dân. Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã và đơn vị tư vấn triển khai thực hiện công tác kiểm kê rừng đảm bảo theo kế hoạch. Phòng NN&PTNT huyện tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên công trồng, vật nuôi. Các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư vào địa bàn. Tập trung tăng cường công tác thu ngân sách, thu thuế trên địa bàn; triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; công tác dạy, học và khám, chữa bệnh, phòng dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị