Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các kết luận của cấp ủy huyện và chỉ đạo của tỉnh về giao khu vực biển, cho thuê đất bãi triều đối với 196 hộ dân tại xã Tân Bình; Chương trình phát triển đô thị Thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận các nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Liên quan đến thực hiện các kết luận của cấp ủy huyện và chỉ đạo của tỉnh về giao khu vực biển, cho thuê đất bãi triều đối với 196 hộ dân tại xã Tân Bình, UBND huyện chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị; phân tích rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, kết quả triển khai thực hiện để có giải pháp cụ thể. Trước ngày 10/3/2024, hoàn thành tất cả các thủ tục thuộc thẩm quyền của huyện, xã; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến độ,  kết quả thực hiện giao khu vực biển, những vướng mắc và kiến nghị đề xuất trước ngày 5/3/2024. Đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ khu vực biển. Trước ngày 10/3/2024, báo cáo kết quả hoàn thiện các thủ tục có liên quan trong triển khai phương án 458/PA-UBND huyện ngày 20/2/2024 về quản lý, sử dụng đất tại khu bãi triều Cồn Đông, Cồn Uốc và Cái Đá Bàn xã Tân Bình. Liên quan đến Chương trình phát triển đô thị Thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, UBND huyện rà soát, chỉ đạo cụ thể từng nội dung liên quan. Trong đó, Chương trình phát triển đô thị phải bám sát vào Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh, Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng Thị trấn Đầm Hà đến năm 2040 theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh, các văn vản quy phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên ngành liên quan để xây dựng Chương trình theo đúng quy định, sát với thực tế, đảm bảo xu hướng phát triển trong giai đoạn tới; các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn rà soát lại tất cả các nội dung, số liệu để cập nhật, bổ sung đảm bảo chính xác; định hình rõ các công trình kết cấu hạ tầng hướng tới đạt đô thị loại IV; xác định, cân đối các nguồn lực đảm bảo tính khả thi; xác định lộ trình thực hiện cụ thể.

 

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cai cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình giao biên chế công chức, viên chức, người lao động năm 2024; Đề án vị trí việc làm khối hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện và Đề án vị trí việc làm các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS thuộc UBND huyện; rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031); Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; công tác tổ chức, cán bộ; kiểm điểm việc thực hiện Thông báo Kết luận số 1256 – TB/HU ngày 2/2/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cong chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, nhiệm vụ tháng 3/2024; kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)