Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2021

Ngày 22/2/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021; cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, thành viên UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong tháng 2 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện, sự tích cực vào cuộc của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện được duy trì: Sản xuất nông nghiệp được triển khai kịp thời, đúng khung thời vụ; tình hình đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Toàn huyện đã trồng được 15 ha rừng tập trung, sản lượng thuỷ sản ước đạt 471,5 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN tháng 02 đạt 57,379 tỷ đồng bằng 14,8% KH năm, tăng 6,5% so CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 15/02/2021 đạt 35.122 triệu đồng, bằng 27,6% DT tỉnh giao, bằng 19,5% DT huyện giao, bằng 299% CK. Chương trình xây dựng NTM và chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện, đã hoàn thiện hồ sơ NTM nâng cao của các xã Tân Bình, Đầm Hà, Dực Yên đề nghị tỉnh thẩm định công nhận hoàn thành NTM nâng caoCông tác xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp; Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB và TNMT, đấu giá QSD đất ở; cải cách hành chính, các lĩnh vực văn hóa xã hội trong tháng được triển khai và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021 và kịch bản phát triển KT-XH năm 2021; kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện (1/11/2001-1/11/2021).

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong tháng 2. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế. Các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai sản xuất vụ Xuân, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản theo đúng với khung lịch thời vụ; đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là xây dựng NTM nâng cao, duy trì phát triển các sản phẩm OCOP, phấn đấu có 1 sản phẩm đạt 5 sao; rà soát lại các diện tích đất không canh tác để có biện pháp thu hồi, các công trình đầu tư công cần tập trung khởi công ngay để đảm bảo tiến độ, các công trình chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Tập trung công tác thu ngân sách, tiếp tục rà soát, khai thác các nguồn thu. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 trình tỉnh phê duyệt; tập trung hỗ trợ các dự án triển khai trên địa bàn. Tập trung vào công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động; quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường nắm tình hình, đảm bảo ANCT, ATXH trên địa bàn. Đối với kịch bản phát triển KT-XH năm 2021 và kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện, các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, chỉnh sử hoàn thiện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà