Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2/2023

Chiều ngày 27/2, UBND huyện đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2/2023 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Theo báo cáo của UBND huyện Đầm Hà, trong tháng 2, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai mô hình lúa kim cương với diện tích 2ha tại xã Đầm Hà; mô hình lúa chất lượng cao J02, quy mô 12 ha tại xã Quảng Tân và xã Quảng An; triển khai Đề án trồng cây ăn quả trên địa bàn theo Kế hoạch; kiểm tra hướng dẫn nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi  xuống giống các loại cây trồng vụ Xuân đảm bảo theo tiến độ và kế hoạch. Tổ chức Lễ phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại xã Tân Bình với diện tích 2ha. Diện tích trồng rừng tập trung trong tháng đạt 15ha, trồng các cây phân tán đạt 58.657 cây, trong đó trồng lim, giổi, lát 2.500 cây. Sản lượng thủy sản tháng 2 ước đạt 420 tấn. Giá trị ngành công nghiệp, xây dựng đạt 193,530 tỷ đồng, bằng 15,3% KH năm, tăng 14,6% CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 190 tỷ đồng tăng 25,3% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tích cực triển khai thực hiện, các xã tập trung chỉnh trang, vệ sinh môi trường nông thôn, hoàn thành dứt điểm các công trình, hạng mục xây dựng nông thôn mới năm 2022. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất tập trung phát triển, hoàn thiện sản phẩm tham gia Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30 – NQ/TW của Bộ Chính trị về phát  triển vùng đồng bằng sông Hồng, huyện Đầm Hà có 4 gian hàng trưng bày sản phẩm, trong đó có 2 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP gồm cá Song, Tôm của Công ty Việt Úc và HTX Bắc Việt. Công tác Quy hoạch, XDCB, GPMB, TTĐT và TNMT được đẩy mạnh. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện được giữ vững.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tháng 2/2023, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: tuyên truyền vận động Nhân dân gieo trồng vụ Xuân trong khung thời vụ tốt nhất, tích cực phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng. Các xã tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn; Kế hoạch trồng một tỷ cây xanh và trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn. Hướng dẫn các hộ nuôi cải tạo ao đầm chuẩn bị cho vụ nuôi thủy sản năm 2023 trong khung lịch thời vụ. Tăng cường công tác chỉnh trang môi trường, tiếp tục nâng chất và hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo lộ trình, kế hoạch, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm OCOP. Thực hiện tốt các cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023, rà soát các khoản thuế, phí để tăng thu. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện công tác GPMB đối với các dự án. Rà soát thủ tục các dự án đầu tư công, triển khai dự án đúng tiến độ chỉ đạo của tỉnh. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch giảm nghèo năm 2023; Kế hoạch an toàn giao thông năm 2023; báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai.

                                                Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)