Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Ngày 28/2, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe báo cáo kết quả tiến độ triển khai kết luận của cấp ủy về giao khu vực biển. Thời gian qua, công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản đã được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huyện đã phê duyệt Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển với diện tích trên 1.041 ha. Đối với các khu vực biển có khả năng nuôi trồng thủy sản, huyện đã rà soát, tích hợp vào dự thảo Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đầm Hà đã  xây dựng và ban hành Phương án về giao, cho thuê đất bãi triều, đất có mặt nước ven biển, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng nội dung tuyên truyền về công tác quản lý tài nguyên biển, hải đảo và cho thuê đất, bãi triều, mặt nước ven biển, khu vực biển; ban hành công văn đề nghị các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án giao, cho thuê đất bãi triều, đất có mặt nước ven biển, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo tiến độ. Đến nay UBND các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình đã ban hành Kế hoạch thực hiện, các xã cũng đang hướng dẫn người dân có nhu cầu đăng ký, hoàn thiện hồ sơ thủ tục giao, thuê đất, khu vực biển theo kế hoạch.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện, các xã tổ chức thực hiện Phương án giao khu vực biển theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của tỉnh; sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, không để lãng phí, khai thác có hiệu quả khu vực biển, phát triển kinh tế trên địa bàn; tăng thu ngân sách địa phương; đảm bảo an ninh trật tự trên biển; các xã ven biển hướng dẫn người dân làm hồ sơ, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định.

Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của cấp ủy về công tác quản lý nghĩa trang Tân Tiến, cảng Đầm Buôn; Đề án tự chủ các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và công tác tổ chức cán bộ.

                                                         Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)