Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12/2023

Ngày 25/12, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, UBND huyện Đầm Hà đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; các ngành, các xã, thị trấn chủ động triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực: Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.204 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, bằng 113,5% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 2.542 tỷ đồng bằng 100,1% KH, bằng 122,2% CK. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 2.605 tỷ đồng, bằng 101% KH, bằng 124,3% CK. Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.090.507 triệu đồng, đạt 172% dự toán tỉnh giao, 170% dự toán huyện giao (2/11 khoản thu đạt, vượt dự toán tỉnh, huyện giao). Phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thàng lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023) diễn ra rộng khắp với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Huyện đã chủ động triển khai, thực hiện và sớm được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; triển khai và phê duyệt quy hoạch chung 8/8 xã, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực, tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng, hoàn thiện, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, an sinh-xã hội tiếp tục được quan tâm, có kết quả rõ nét. Theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, Số hộ nghèo giảm 18/18 hộ, huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia; số hộ cận nghèo giảm 126 hộ, đạt 128% KH; hoàn thành sớm Chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, vận động xã hội hóa gần 2 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 24 hộ; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; Lễ hội Đình Đầm Hà được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Số lượng khách du lịch đạt khoảng 47.000 lượt khách, bằng 117,5%KH. Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13 – CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. Công tác tư pháp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, quy hoạch đất đai, GPMB, tài nguyên môi trường tiếp tục được tăng cường thực hiện; các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giữ vững; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã và các đơn vị tự vệ năm 2023.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo theo chỉ đạo của tỉnh; hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân loại công chức, viên chức đảm bảo tiến độ; Xây dựng kế hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết, đảm bảo ANTT phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Tập trung xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024; tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị; huy động mọi nguồn lực để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững; tiếp tục cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư; duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt các chính sách xã hội; duy trì, nâng cao kết quả giảm nghèo, chất lượng đời sống của nhân dân; nâng cao năng lực của các cơ quan trong hệ thống chính trị; tăng cường trật tự kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên địa bàn.

                                                 Mai Thắm (Trung tâm TT – VH)