Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 20/11/2019, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 11 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo năm 2019, Huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 17/18 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 14,4%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 11,2%; Thương mại, dịch vụ tăng 11,9%. Thu ngân sách trên địa bàn đã hoàn thành và vượt  kế hoạch tỉnh, huyện giao, ước thực hiện trên 60 tỷ đồng. Chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư các công trình tạo cảnh quan môi trường khang trang hiện đại; Công tác thu hút đầu tư đặc biệt quan tâm, nhiều tập đoàn lớn đầu tư trên địa bàn (Tập đoàn TH, Việt – úc); các chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năng lực canh tranh… được cải thiện. Có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Quảng Lâm và 05 thôn thuộc xã Quảng Lâm thoát khỏi xã, thôn đặc biệt khó khó khăn. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm sâu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới, tạo ra sức hút đối với đông đảo người dân trong và ngoài huyện; lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc; Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện chặt chẽ trên cơ sở rà soát tổng thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo nguồn cán bộ kế cận. Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức (sát hạch, quy định đánh giá cán bộ, công chức…). Triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác thanh tra được triển khai đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân; nâng cao vai trò tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ; chỉ số cải cách hành chính tăng 7 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) đứng thứ 2/14 địa phương. Quốc phòng được đảm bảo, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định, dư luận xã hội đồng tình với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề: Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư đạt thấp; một số công trình, dự án chậm tiến độ triển khai; một số dự án đã có chủ trương đầu tư, song sự tham gia của người dân chưa tích cực, chậm giải phóng mặt bằng. Hoạt động của một số doanh nghiệp, HTX hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả. Việc rà soát giao đất, cho thuê đất, quản lý đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan chưa được quan tâm nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao (10,5%) đặc biệt là tại vùng cao. Tỷ lệ người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính còn thấp…

Đồng chí Phạm Văn Kha – Phó chủ chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, huyện xác định mục tiêu tổng quát: Tập trung chỉ đạo kịp thời thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn; phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện”. Nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Quan tâm giành nguồn lực đầu tư cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đầm Hà đạt huyện nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 1.188 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng đạt 880 tỷ đồng; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 968 tỷ đồng; Thu ngân sách tại địa bàn phấn đấu đạt 63 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, trong đó có 50% số xã không còn hộ nghèo; Giải quyết việc làm cho 1.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 10%. Xây dựng 01 xã nông thôn mới nâng cao, xã Quảng Lâm đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đầm Hà đạt huyện nông thôn mới..

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, ngành, các đơn vị cần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019. Trong đó đặc biệt lưu ý: cần thực hiện tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách; công tác quản lý đầu tư, khẩn trương hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, quản lý tốt hiện trường giải phóng mặt bằng cho Tập đoàn TH triển khai các dự án đang nghiên cứu trên địa bàn; Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ; tăng cường huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng các điểm du lịch. Nâng cao chất lượng hiệu quả các dịch vụ của cơ quan thuế, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, dịch vụ thương mại, phát huy hiệu quả hoạt động của các chợ, Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp giấy, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo GPMB tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu giá, tạo nguồn thu để tập trung cho các công trình trọng điểm, động lực. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm, kịp thời đối với  những vi phạm trong hoạt động khai thác cát, đá sỏi trái phép. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; quan tâm địa bàn miền núi, vùng khó khăn, Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo  dục; Thực hiện hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tích cực tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước của tỉnh đặc biệt về Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp..

                                                                                       Tiến Cường – TTTT&VH