Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11

Ngày 23/11, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

 Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song  huyện đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các biện pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.204 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, bằng 113,5% cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 2.542 tỷ đồng bằng 100,1% kế hoạch, bằng 122,8% cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 2.605 tỷ đồng, bằng 101,0% kế hoạch, bằng 124,3% cùng kỳ. Huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn lim, dổi, lát đạt 52,24ha; thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung với 12 ha mô hình; triển khai dự án thành phần Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn huyện Đầm Hà; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.090,507 tỷ đồng, đạt 172% dự toán tỉnh giao, 170% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Huyện đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà; đồng thời xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện. Đến nay, đã thành lập mới được 22/15 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã. Công tác XDCB, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, thanh tra, tư pháp được tăng cường. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được triển khai sâu rộng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại phiên họp

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến về Báo cáo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình đến năm 2040; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện năm 2023; Báo cáo kết quả chuyển đổi số tháng 11, nhiệm vụ chuyển đổi số tháng 12/2023; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các phòng chuyên môn, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai thực hiện hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Trong đó, quan tâm công tác thu chi ngân sách, cải cách hành chính, quy hoạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư; quan tâm hỗ trợ phát triển HTX, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây ăn quả; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng GD&ĐT; đẩy mạnh phát triển kinh tế; nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch đảo Núi Cuống tại xã Đại Bình đến năm 2040, thống nhất phương án; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp; phối hợp với các ngành, cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch vùng huyện, Quy hoạch của tỉnh, phù hợp với chủ trương, định hướng, chỉ đạo của tỉnh, của huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)