Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với Đảng ủy xã, thị trấn về tình hình kết quả công tác năm 2023

Ngày 23/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với Đảng ủy các xã, thị trấn về kết quả công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Năm 2023, cấp ủy các xã, thị trấn đã cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhất là Nghị quyết số 13 – NQ/HU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Nghị quyết số 65/NQ- HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”. Các xã, thị trấn đã bám sát chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tập trung chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023) và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện (28/10/1948 – 28/10/2023). Chỉ đạo tổ chức Đại hội Nông dân và Đại hội Công đoàn cơ sở đảm bảo tiến độ. Thành lập chi bộ quân sự xã, tổng số 9 chi bộ với 44 đảng viên. Cử 215 quần chúng ưu tú tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Tính đến ngày 1/11/2023 toàn huyện đã kết nạp được 96/95 đảng viên, đạt tỷ lệ 101%, vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trước 2 tháng so với KH năm. Trong đó đảng ủy các xã, thị trấn kết nạp 86 đảng viên, chiếm 89,5% tỷ lệ kết nạp đảng viên toàn Đảng bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới trong hoạt động nhất là công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Có 9/9 địa phương đăng ký 93 mô hình dân vận khéo cấp huyện. Trong đó đã được công nhận 17 mô hình tập thể và 13 mô hình cá nhân cấp huyện. Tôt chức tuyên truyền phát động cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, 75 tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp đến cán bộ, đảng viên, và Nhân dân. Về phát triển kinh tế, các xã, thị trấn thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ , khuyến khích Nhân dân phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, quan tâm đến công tác giáo dục y tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những kết quả Đảng ủy các xã, thị trấn đạt được trong năm 2023, đồng chí cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên; các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; huy động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường; tuyên truyền vận động Nhân dân duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội MTTQ, Đại hội Hội LHPN cấp xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; thực hiện tốt công tác điều hành thu, chi ngân sách; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; hoàn thành quy hoạch các xã; quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023.

                                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)