Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ

Ngày 30/1, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 1, sản xuất nông – lâm – thủy sản có bước phát triển: Diện tích gieo trồng cây vụ Đông – Xuân năm 2022 – 2023 trên địa bàn toàn huyện ước đạt 625,5 ha bằng 80,22% CK. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 5,0 ha; diện tích khai thác rừng sản xuất đạt 10 ha; sản lượng khai thác gỗ 700 m3 bằng 28,6% CK. Đã chỉ đạo tổ chức Lễ phát động trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại xã Tân Bình với diện tích 2 ha. Sản lượng thuỷ sản ước đạt 790 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 162 tỷ đồng bằng 6,3% KH năm, tăng 10,5%  so với cùng kỳ. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 227 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch và tăng 19,5% so cùng kì. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 18/01/2023 đạt 5.411 triệu đồng, bằng 3% dự toán tỉnh giao, 3% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình OCOP được đẩy mạnh. Công tác quy hoạch, XDCB, GPMB và Đấu giá QSDĐ, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, công tác giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, tuyên truyền được quan triển khai thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng – Mừng xuân được đẩy mạnh. Số lượng khách đến thăm quan du lịch đạt 2.850 lượt khách du lịch. An sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quân sự, quốc phòng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận những nội dung quan trọng khác như: Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 21/2/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2023; tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, chăn nuôi; tiếp tục triển khai dự án trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn; khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường; tiếp tục quan tâm phát triển các sản phẩm OCOP; đẩy mạnh công tác đầu tư công, quy hoạch; tăng cường các giải pháp thu ngân sách; quan tâm phát triển giáo dục & đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường nắm tình hình; tăng cường công tác quản lý nhà nhước trên các lĩnh vực, đảm bảo ATTP, ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn. Đối với các nội dung khác các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung.

(Thanh Nga – Trung tâm TT&VH)