Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện

Ngày 23/4/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn huyện. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; các cơ quan, đơn vị và các xã có liên quan.

Đơn vị tư vấn thuyết minh đồ án Quy hoạch chung của các xã.

Các cơ quan chuyên môn của huyện tham gia ý kiến

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã thuyết minh đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. Theo đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã đã tập trung đánh giá các điều kiện tự nhiên; hiện trạng kinh tế – xã hội, không gian kiến trúc và hạ tầng cơ sở; đồng thời, đưa ra quan điểm, định hướng phát triển, dự báo tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của các xã, đưa ra Quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040; đánh giá tác động của môi trường. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã đã cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế – xã hội, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với các đặc điểm riêng của các xã và đáp ứng yêu cầu về phát triển của các xã trên địa bàn huyện, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồ án xác định các mục tiêu chung, đồng thời đề ra các dự án ưu tiên đầu tư cụ thể làm cơ sở từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở, bộ mặt cảnh quan nông thôn của các xã… để từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, làm nền tảng cho việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, các xã, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đề xuất tại cuộc họp để bổ sung vào đồ án Quy hoạch. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung thêm vào phần căn cứ pháp lý lập quy hoạch thông tư 01/2021của Bộ Xây dựng về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; thành hồ sơ, thành phần bản vẽ phải theo thông tư 04/2022 của Bộ Xây dựng về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. Quy hoạch chung xây dựng các xã phải phù hợp tuyệt đối về quy hoạch lớp trên (Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh), đồng thời, phải được cập nhật tất cả những đề án, dự án, kế hoạch mà đã được cấp thẩm quyền kết luận, cho chủ trương về Quy hoạch vùng huyện. Đồ án Quy hoạch vùng các xã phải phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội đặc thù của các xã để bổ sung thêm vào và phải phù hợp với Quy hoạch vùng huyện. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng quy hoạch, các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn của huyện và các đơn vị có liên quan để xây dựng quy hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn của các xã. Các xã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, bổ sung các nội dung tại cuộc họp để hoàn thiện quy hoạch gửi về Phòng Kinh tế – Hạ tầng vào ngày 15/5/2023 để hoàn tất các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định.

Quốc Nghị