Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản

Chiều ngày 21/3/2023, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn huyện. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan.

Tại cuộc họp, các xã ven biển Tân Lập, Tân Bình, Đại Bình và xã Đầm Hà đã báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản, trong đó tập trung vào việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản trên biển như: sử dụng khu vực biển chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, nuôi không đúng vị trí, nuôi vượt diện tích được giao, được thuê, chưa thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN); … Theo đó, các xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nuôi trồng theo đúng khu vực được giao, cho thuê, sử dụng vật liệu nuôi biển đảm bảo theo quy chuẩn của địa phương. Đến nay, các hộ dân nuôi thủy sản tại khu vực biển của các xã đang tích cực thay thế, chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE đạt quy chuẩn theo quy định. Hiện nay các hộ dân cũng đang gặp khó khăn trong việc chuyển đổi phao xốp sang phao ựa HDPE do các đơn vị sản xuất không cung cấp đủ số lượng phao so với nhu cầu của người dân, lực lượng nhân công lắp đạt phao nhựa còn ít không đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ nuôi cần chuyển đổi… Tại cuộc họp, Phòng NN&PTNT huyện cũng đã thông qua QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn huyện Đầm Hà.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã ven biển vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển thành lập các HTX để thuận lợi trong quá trình giao khu và quản lý vực biển, các cơ quan chuyên môn của huyện tập trung hướng dẫn các xã về việc thành lập HTX. Đến ngày 25/3/2023 tất cả các xã phải hoàn thành báo cáo lại tọa độ, danh giới, vị trí, tiến độ chuyển đổi số lượng phao xốp, dự kiến thời gian hoàn thành chuyển đổi phao xốp để huyện báo cáo tỉnh.  Các đơn vị lực lượng vũ trang bố trí phương tiện hỗ trợ các xã trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm trên biển, đặc biệt nắm tình hình, đảm bảo ANTT trong quá trình xử lý vi phạm. Từ ngày 25/3/2023, huyện sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, đồng thời đồng loạt ra quân để kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng thủy sản trên biển, tập trung vào các hộ dân chống đối, không thực hiện việc chuyển đổi phao xốp; không di chuyển, tháo dỡ lồng bè, phao nuôi trong khu vực luồng lạch, ngoài khu vực được cấp phép, được thuê, được giao để nuôi trồng, theo quy định của pháp luật.

Quốc Nghị