Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 21/3, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Tình hình thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất; báo cáo công tác quản lý, sử dụng, khai thác cảng Đầm Buôn; Phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất, tài sản công của huyện theo chỉ đạo của tỉnh; Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025; Kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV đối với một số cấp ủy và một số cấp ủy viên, đảng viên là người đứng đầu; Kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị, tố cáo quý I/2023; công tác tổ chức cán bộ .

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh về công tác thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất cần đặt quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, trước ngày 28/3 UBND huyện cần làm việc cụ thể, chi tiết với từng cơ quan, đơn vị về khả năng thu tiền sử dụng đất, phân tích tính khả thi của từng dự án; khẩn trương cập nhật kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch phê duyệt; triển khai tất cả các thủ tục về đất đai đối với các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, chuẩn bị cho năm 2024; tập trung thu thuế và phí; triển khai thực hiện theo đúng phương án chỉ đạo của Huyện ủy về việc những khoản thu đã nằm trong kế hoạch như giao khu vực biển, giao đất bãi triều; điều hành đảm bảo đúng cơ chế, biện pháp theo Nghị quyết 136 của HĐND tỉnh và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và có giải pháp thu ngân sách trong thời gian tới; có kế hoạch thu cấp quyền sử dụng đất đối với các dự án năm 2024 – 2025; đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công cần đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.

Về công tác quản lý, sử dụng, khai thác cảng Đầm Buôn đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần rà soát lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ pháp lý làm căn cứ thực hiện công tác quản lý, khai thác cảng; UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ trì là Phòng Tài chính – Kế hoạch, rà soát về kết quả thực hiện các thông báo kết luận của cấp ủy về công tác quản lý, sử dụng, khai thác cảng Đầm Buôn, đánh giá kết quả thực hiện, và đề xuất phương án khai thác, lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp, có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện.

Đối với phương án sắp xếp các cơ sở nhà đất, tài sản công của huyện theo chỉ đạo của tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện xây dựng phương án sắp xếp nhà đất dôi dư trên địa bàn huyện theo quy định, đánh giá hiện trạng, mục đích sử dụng, phương án xử lý tài sản trên đất, lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị đảm bảo phương án có tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả. Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung, hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV.

                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)