Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ, phương án thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy

Chiều ngày 25/3/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn huyện. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan.

Tại cuộc họp, các xã ven biển Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập và Đại Bình đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện việc kiểm tra, xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép, chuyển đổi phao xốp; việc xác định diện tích, vị trí, tọa độ của các cơ sở nuôi trên biển và vùng nuôi trên khu vực biển của địa phương quản lý. Đồng thời, các xã cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xử lý phao xốp như: nguồn cung ứng phao HDPE cho người dân không đủ, thiếu nhân công thay phao; các xã thiếu phương tiện, nhân lực để xử lý phao xốp… Bên cạnh đó, các xã ven biển và các phòng, đơn vị cũng tập trung bàn, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 13 của BTV tỉnh ủy và công tác xử lý phao xốp.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Các xã báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nuôi trồng thủy sản trên biển.

Phòng NN&PTNT đề xuất các phương án thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy.

Kết luận cuộc họp, Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 13 của BTV tỉnh ủy; quán triệt các xã ven biển thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của BTV tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản. Đến ngày 31/3, các xã phải hoàn thiện xong đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định rõ diện tích, tọa độ, vị trí của các cơ sở nuôi biển và vùng nuôi. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên biển và xử lý nghiêm các vi phạm. Các xã lập phương án triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm theo KH của UBND huyện; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp về thực hiện chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quyết định, đảm bảo an toàn, ANTT; các xã cần đưa tất cả các lực lượng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tiếp tục triển khai ra quân xử lý theo KH; Phòng TN&MT tham mưu phương án xử lý phao xốp sau khi các xã đã xử lý. Giao Đội QLTT quản lý, kiểm tra về giá và chất lượng phao HDPE trên thị trường. Các xã hoàn chỉnh các biên bản để chuẩn bị sẵn sàng cho phương án cưỡng chế.

Quốc Nghị