Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe báo cáo phương án điều chỉnh đối với một số quy hoạch trên địa bàn huyện

Chiều ngày 24/3/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án lập và điều chỉnh, cập nhật đối với một số quy hoạch trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn trình bày và điều chỉnh, cập nhập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung mở rộng mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2030; Quy hoạch chi tiết 1/500 Trụ sở UBND thị trấn Đầm Hà và một số quy hoạch khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Đơn vị tư vấn trình bày phương án điều chỉnh, cập nhập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện và chỉnh sửa kế hoạch mang tính khả thi hơn, phù hợp với các quy định chung. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các vấn đề khó khăn vướng mắc, định hướng, tiến độ thực hiện các quy hoạch.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu điều chỉnh quy hoạch theo luật quy hoạch trên tinh thần bám sát vào quy hoạch của vùng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp thu, hoàn thiện 02 đồ án của đơn vị tư vấn theo ý kiến của sở xây dựng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng , kinh tế và hạ tầng, tài nguyên và môi trường chủ động phối hợp điều chỉnh, giải quyết vướng mắc đối với từng địa bàn cụ thể phù hợp với các ý kiến đóng góp và tình trạng kinh tế xã hội, khu dân cư.

Thu Hiền (Trung tâm TT&VH)

Trả lời