Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện đối thoại với hộ dân về bồi thường GPMB

Sáng ngày 15/12/2021, UBND huyện tổ chức họp đối thoại với hộ gia đình ông Lê Văn Quyết – bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập về phương án bồi thường, hỗ trợ của gia đình ông để GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại buổi đối thoại, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã báo cáo công tác kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 2,69ha của gia đình ông Lê Văn Quyết – Bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định. Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo, gia đình ông Lê Văn Quyết có một số ý kiến như : Chưa đồng ý tỷ lệ bồi thường về vật kiến trúc trong phương án là 50%, và đề nghị xem xét tính 100% ; đề nghị xem xét  bồi thường đất ở đối với phần diện tích đất có nhà ở trên đất theo khoản 2, điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ ; xem xét đối với diện tích khoảng 600m2 đất trồng cây hàng năm chưa có trong phương án bồi thường, hỗ trợ (hiện trạng đã bị bồi đất để thực hiện dự án nuôi tôm của Tập đoàn Việt – Úc); xem xét tỷ lệ bồi thường 100% đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản 2,2ha do phương án đã tính tỷ lệ bồi thường là 30% và xem xét bồi thường đối với diện tích khoảng 4,1 ha đất rừng sản xuất mà chưa tính trong phương án bồi thường.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện trao đổi, làm rõ những thắc mắc mà hộ dân quan tâm

Hộ gia đình ông Lê Văn Quyết – bà Nguyễn Thị Hiền đề xuất 1 số ý kiến tại buổi đối thoại

Trên cơ sở các ý kiến của hộ gia đình ông Lê Văn Quyết, lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn đã có trao đổi, làm rõ những thắc mắc theo quy định của pháp luật. Đối với phương án bồi thường hỗ trợ của hộ ông Quyết đã đảm bảo quy định, UBND huyện đề nghị gia đình ông Quyết nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Đối với các ý kiến, đề xuất khác của gia đình ông Quyết, UBND huyện sẽ giải quyết đúng theo đúng quy định của pháp luật.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH