Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện Đầm Hà làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/2, Đoàn khảo sát của Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Chủ tịch UB MTTQ tinh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, nắm tình hình phục vụ Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2023-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại huyện Đầm Hà. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà.

Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: Trong thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền của huyện Đầm Hà luôn quan tâm, đầu tư nguồn lực và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hàng năm, BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ gắn với chương trình giảm nghèo, đồng thời Thường trực Huyện ủy chỉ đạo phân công các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nhận giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo có địa chỉ và trực tiếp vận động xã hội hóa các nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo đầu giai đoạn (đầu năm 2016) 1.445 hộ = 14,49%. Kết quả giảm hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020: Giảm từ 1.445 hộ = 14,49%; xuống còn 15 hộ = 0,14%, giảm 1.430 hộ = 14,35% vượt KH đề ra, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,87%/năm vượt so với Nghị quyết Đại hội 2%/năm (các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu, các xã đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,75%/năm so với đầu năm 2016). Năm 2021, theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021, tiếp tục thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 kết quả còn 15 hộ nghèo = 0,14%, còn 174 hộ cận nghèo = 1,58%; theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, toàn huyện có 143  hộ nghèo = 1,29%, hộ cận nghèo từ 430 hộ = 3,89. Từ kết quả điều tra, rà soát thực tế cho thấy số hộ nghèo đầu giai đoạn 2021-2025 (áp dụng theo chuẩn nghèo của Chính phủ) của tỉnh thấp hơn 1.032 hộ so với số hộ nghèo tại thời điểm cùng kỳ giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2022 còn 18 hộ nghèo = 0,16%; còn 126 hộ cận nghèo = 1,13% tổng số hộ dân, 06 xã, 01 thị trấn không còn hộ nghèo.

Các đại biểu tham gia, ý kiến tại buổi làm việc

Các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận, làm rõ hơn một số vấn đề mà đoàn khảo sát quan tâm, như: việc xây dựng chuẩn nghèo riêng của tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo hướng cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương. Việc tạo điều kiện cho người/hộ nghèo, người/hộ cận nghèo phát triển tinh tế, cải thiện điều kiện sống; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, các nguồn lực hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện và cộng đồng để tạo cơ hội về việc làm, tăng thu nhập; gắn với tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo; Giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Chủ tịch UB MTTQ tinh Quảng Ninh làm trưởng đoàn khảo sát tại huyện Đầm Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngân – Phó Chủ tịch UB MTTQ tinh Quảng Ninh ghi nhận những ý kiến đóng góp, phát biểu của các đồng chí. Đồng thời trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, dự án giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng hưởng thụ và sự tham gia của người nghèo. Giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo phải mang tính bền vững, phù hợp với thực tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)