Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập phương án chữa cháy; phương án cứu nạn, cứu hộ tại chợ trung tâm huyện Đầm Hà

Ngày 9/6, tại chợ trung tâm huyện  Đầm Hà tổ chức thực tập phương án chữa cháy; phương án cứu nạn, cứu hộ. Tham gia tập huấn có đội PCCC cơ sở và toàn thể cán bộ nhân viên Ban Quản lý chợ, các hộ kinh doanh trong Chợ trung tâm huyện Đầm Hà.

Trong quá trình tổ chức thực tập, cán bộ, chiến sĩ đã luôn chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia công tác thực tập nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Lãnh đạo công an huyện phát biểu tại buổi tập huấn

Đợt thực tập nhằm  nâng cao ý thức, kiến thức PCCC đến toàn thể cán bộ nhân viên Ban Quản lý, các hộ kinh doanh trong Chợ trung tâm huyện Đầm Hà từ đó mọi người để cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để cháy, nổ xảy ra; đồng thời đánh giá khả năng xử lý tình huống, biện pháp tổ chức chữa cháy, CNCH của các lực lượng trên địa bàn huyện được huy động để tham gia chữa cháy;  Đánh giá khả năng lực chỉ huy, điều hành, công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ của các lực lượng trong việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khắc phục các tồn tại, thiếu sót, rút kinh nghiệm và bổ sung hoàn thiện phương án. Qua đó, kiểm tra, đánh giá khả năng, độ tin cậy của hệ thống chữa cháy được trang bị tại cơ sở, phương tiện của các đơn vị được huy động tham gia thực tập phương án.

Thực tập PCCC và CNCH tại chợ huyện Đầm Hà

                                                                      Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)