Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác triển khai nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch của các cấp

Ngày 9/6, Huyện ủy đã tổ chức họp báo cáo tình hình học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp,  Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo những kết quả đạt được : Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay được tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản và có kế hoạch cụ thể; Việc tổ chức học tập, quán triệt qua hình thức trực tuyến đã tạo sự thay đổi, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, tiết kiệm được thời gian, kinh phí; cùng một hội nghị, triển khai đến nhiều cấp, nhiều đối tượng, được nghe báo cáo viên chuyên xsâu là các đồng chí bí thư cấp ủy truyền đạt. Việc ban hành công văn chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm điểm đối với những cán bộ, đảng viên không tham gia học tập mà không có lý do của Ban Thường vụ Huyện ủy đã chấn chỉnh ý thức, thái độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tỷ lệ cán bộ đảng, viên tham gia đạt trên 90%; Các đảng bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cơ bản đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt đồng thời với ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đơn vị; chất lượng viết bài thu hoạch sau nghiên cứu học tập, quán triệt có chuyển biến hơn trước.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm vào thời gian tới, yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, ban hành bổ sung đầy đủ các văn bản tổ chức triển khai thực hiện chỉ thi, nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy phù hợp, sát thực với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết; định kỳ rà soát, sơ kết kiểm điểm tiến độ thực hiện. Thực hiện nghiêm túc chế độ nghiên cứu, học tập lý luận chính trị của cán bộ đảng viên theo quy định của đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời nghiêm túc phê bình, xem xét xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không tham gia học tập, chất lượng viết bài thu hoạch, cam kết cá nhân hạn chế.

                                                                               Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)