Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tuyên truyền, đối thoại về pháp luật lao động

Ngày 31/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về pháp luật lao động, Luật BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp và một số văn bản hướng dẫn thi hành cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, HTX, cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những  nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm, Luật BHXH, Luật BHYT, chính sách BHXH tự nguyện cho người lao động và một số văn bản thi hành; tư vấn pháp luật, giải đáp trực tiếp những thắc mắc, ý kiến, kiến nghị về pháp luật lao động, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN mà người lao động, người sử dụng lao động quan tâm.

Các đại biểu dự hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm giúp người lao động, người sử sụng lao động hiểu rõ hơn về pháp luật lao động, công đoàn, Luật BHXH, BHYT; kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện đúng quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm chấp hành Pháp luật của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao đông, tổ chức đại diện cho người lao động. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)