Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III năm 2022

Ngày 28/10, Trung tâm Chính trị huyện Đầm Hà tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III, năm 2022.

Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tiếp thu và nghiên cứu các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm tạo nguồn để kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Đầm Hà – Tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà hiện nay (28/10/1948-28/10/2023).

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)