Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày 20/1 huyện Đầm Hà đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2020; sơ kết giai đoạn I các hoạt động kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam à triển khai nhiệm vụ năm 2020.  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Dịp này, huyện Đầm Hà có 01 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là mẹ Hà Thị Mùi – thôn Đồng Mương, xã Đại Bình. Đây là danh hiệu cao quý của Nhà nước nhằm ghi nhận công lao to lớn của các bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ tẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua

Năm 2019, công tác thi đua khen thưởng đã được huyện tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng. Với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, mỗi phong trào, đợt thi đua của các đơn vị trong huyện đều xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí đánh giá cụ thể, phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, năm 2019, các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2015 và huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 diễn ra sôi nổi. Công tác tuyên truyền, tổ chức lễ mít tinh, đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ huyện được triển khai nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng tiến độ. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc thi tìm hiểu “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” được các cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời, rộng khắp, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn huyện đã 597 người tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet của tỉnh Quảng Ninh; 8.119 bài dự thi tìm hiểu 90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam, 4.171 bài dự thi viết về “Truyền thống 72 năm xây dưng và phát triển của đảng bộ huyện Đầm Hà”; 4 tác phảm tham gia cuộc thi báo chí Quảng Ninh về xây dựng Đảng và giải Búa liềm vàng lần thứ IV. Cùng với đó, huyện đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 191 học viên; tổ chức kết nạp 52 đảng viên. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia đăng ký công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị Qua đó, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp ở các địa phương. Qua đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – hội của huyện. Các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 14,4 % CK; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 768,7 tỷ đồng, tăng 11,2%CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 814 tỷ đồng, tăng 11,9% CK. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.256USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 64.572 triệu đồng, cao nhất từ trước tới nay. Diện mạo nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc. Năm 2019, huyện Đầm Hà có thêm 2 xã Quảng Lợi và Quảng An đạt tiêu chuẩn, tiêu chí xã nông thôn mới; hoàn thành chương trình 135. Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu còn 0,45%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,0%. Trên địa bàn huyện có 3 xã Tân Lập, Dực Yên và Thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện tập trung huy động nguồn lực, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXIV đã đề ra, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020; xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí đề nghị: các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, các chi đảng bộ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong toàn huyện cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua. Các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi đua, lồng ghép, gắn kết về tiêu chí, chỉ tiêu và biện pháp phát động, tổ chức phong trào thi đua. Cấp ủy, nhất là người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết 25 của BCH Đảng bộ huyện và chủ đề công tác năm “nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nâng cao ý thức công vụ của cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện”, tiếp tục triển khai giai đoạn II, giai đoạn III của phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; hưởng ứng và tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao cờ dẫn đầu thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho xã Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Lợi

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Khen thưởng cho các tập thể đạt giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện Đầm Hà

Khen thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu lịch sử 90 năm Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện Đầm Hà

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Đầm Hà đã tặng cờ thi đua, bằng khen và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Ban Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt nam và truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ huyện đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)