Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai thực hiện Quyết định số 1919-QĐ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 26/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 1919-QĐ/TU ngày 18/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Ngày 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 832 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh, theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển đô thị. Đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính của 5 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Sau khi sắp xếp tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 14 đơn vị cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, từ 186 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 177 đơn vị. Ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ-TU về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, có 116 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư trong năm 2020.

Riêng huyện Đầm Hà sẽ thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quảng Lợi với diện tích tự nhiên và dân số của xã Quảng Tân. Tên gọi đơn vị hành chính mới là xã Quảng Tân. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 11 thôn.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về Đề án thành lập tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân huyện Đầm Hà giai đoạn 2019 – 2021. Thống nhất về số lượng, cơ cấu tổ chức, cán bộ của Ban MTTQ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ sau sắp xếp, sáp nhập.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đại biểu, Cơ quan Tổ chức – nội vụ tiếp thu, hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ để sớm triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)