Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổng kết công tác năm 2019

Ngày 26/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết gắn với việc thực hiện các loại hình QCDC ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền duy trì hiệu quả, đổi mới cách tổ chức, tăng cường tính đối thoại các hội nghị giao ban với đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố. Trong năm cấp Huyện đã tổ chức 03 hội nghị với 548 lượt đại biểu, ghi nhận 62 kiến nghị, phản ánh; Cấp cơ sở: tổ chức 94 hội nghị, 974 lượt đại biểu với 332 kiến nghị, đề xuất. Kết quả đã giải quyết được trên 96%  vụ việc.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả; Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng các hình thức công khai mang lại hiệu quả cao. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết đơn thư, giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời kiện toàn, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với ngành, lĩnh vực chuyên môn phụ trách; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCĐ các cấp được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được chú trọng.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ huyện kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở huyện đánh giá cao kết quả hoạt động của BCĐ quy chế dân chủ các cấp trong năm 2019. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện QCDC chưa thường xuyên, chế độ thông tin báo cáo còn chậm. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có nội dung còn hình thức. Số cuộc giám sát của Ban TTND ở xã, thị trấn còn ít; Ban TTND tại một số cơ quan đơn vị được bầu ra nhưng không hoạt động, không xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát năm theo quy định. Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí đề nghị BCĐ Quy chế dân chủ ở huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện: Tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2023 đồng loạt vào ngày 05/01/2020; Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo; chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị. Rà soát quy chế của các cơ quan, đơn vị, quy ước, hương ước khu dân cư sát tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ về thực hiện QCDC; BCĐ các cấp cần chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục kiện toàn BCĐ quy chế dân chử ở các cấp; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.

                                          Minh Hải ( TT TTVH)