Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Ngày 31/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Văn Phòng Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2020, huyện Đầm Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, đạt kết quả tích cực. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình. Công tác dân vận, vận động quần chúng được đẩy mạnh với phương châm sát với dân, gần dân, lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ ở cơ sở. Tổ chức bộ máy, cán bộ được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Năm 2020, huyện đã chỉ đạo thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Quảng Lợi vào Đảng bộ xã Quảng Tân. Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Việt Úc – Quảng Ninh trực thuộc Đảng bộ huyện. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã Quảng Tân sau sáp nhập. Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, phó bí thư, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và bố trí cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trước, trong và sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025: Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 13 công chức, viên chức; bố trí, giới thiệu 25 cán bộ, công chức ứng cử, bổ sung các chức danh; luân chuyển và bổ nhiệm 02 cán bộ, luân chuyển 04 công chức xã sau khi thực hiện sáp nhập xã; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Điều động 105 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại các trường học năm học 2020- 2021. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng. Toàn huyện đã kết nạp được 67 quần chúng ưu tú vào Đảng; thành lập Chi bộ Công ty TNHH Việt Úc – Quảng Ninh. Các đoàn thể thường xuyên tự đổi mới mình trong từng hoạt động, từng phong trào thi đua. Người dân được phát huy quyền làm chủ, được nói lên tiếng nói của mình và tham gia vào việc quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Nhờ đó đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 102,6% kế hoạch, tăng 13,4% so với CK. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, tăng 17,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH, tăng 4,1% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, bằng 100,1% KH, tăng 15,5% so với CK. Thu ngân sách trên địa bàn (nội địa) đạt 117,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Huyện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới cấp huyện; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã Quảng Tân, Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Quảng Tân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. 6/9 xã không còn hộ nghèo. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 – Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của Tỉnh; chỉ đạo 35/35 chi, đảng bộ cơ sở, 136/136 chi bộ tổ chức đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và vượt tiến độ đề ra.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đã được trong năm 2020 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2021 – 2025; năm đánh giá tổng kết những thành tựu trong 20 năm xây dựng và phát triển huyện Đầm Hà, sau 20 năm tái lập huyện. Do đó, để thực hiện thắng lợi, các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần cần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2021, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, thăm hỏi tặng quà các gia đình khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết đến Xuân về, thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra huyện năm 2021 đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm; kiểm tra “cách cấp”; giám sát mở rộng, coi trọng giám sát để cảnh báo, phòng ngừa; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề; kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tăng cường công tác vận động quần chúng. Phát huy dân chủ; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của các cấp ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện ; làm tốt tốt công tác xây dựng Đảng để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung xây dựng hình ảnh văn hóa con người Đầm Hà đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện. Đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Khen thưởng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2016 – 2020

Khen thưởng cho 11 đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Nhân dịp này, huyện Đầm Hà khen thưởng cho 5 tập thể đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 ; 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2016 – 2020 và 11 đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)