Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Ngày 31/12, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2020; làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế; đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

          *Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dực Yên: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy chính quyền được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; có thêm các cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư; có cơ chế hoặc khu quy hoạch riêng giao đất theo quy định của Nhà nước để các hộ gia đình có thu nhập thấp có điều kiện ổn định cuộc sống.

          *Đồng chí Phạm Văn Khải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng An: Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của huyện, sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, năm 2020, xã Quảng An đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đặc biệt là công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã phát huy được hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, được nhân dân tín nhiệm. Công tác dân vận thường xuyên được đổi mới, nâng cao hiệu quả; góp phần tạo niềm tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Năm 2021, xã Quảng An tiếp tục phát huy những kết quả đã đtạ được, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của huyện, trienr khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đối với đề án trồng cây ăn quả, xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia; phấn đấu triển khai, mở rộng diện tích từ 500 – 600 ha.

          *Đồng chí Tô Xuân Lợi – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Đầm Hà: Năm 2021,  Đảng bộ Thị Trấn Đầm Hà xác định “Tiếp tục phấn đấu xây dựng Thị trấn Đầm Hà trở thành đô thị loại IV thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Thị trấn”; trong đó, công tác GPMB, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thị trấn Đầm Hà chủ động phối hợp, triển khai đến nhân dân về quy trình đầu tư GPMB các công trình đầu tư năm 2021; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác CCHC; duy trì tốt công tác thường trực tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân theo quy định; đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn đề nghị huyện quan tâm thực hiện đồng bộ trong công tác bồi thường GPMB theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          *Đồng chí Đinh Xuân Toàn – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà: Phấn khởi và đồng thuận với những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2020, Chi bộ thôn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầm Buôn đề nghị huyện tiếp tục quan tâm xây dựng, nạo vét lạch luồng để tàu thuyền ra vào thuận tiện; xây dựng âu tránh trú bão; đối với diện tích đất nhiễm mặn quan tâm xem xét, quy hoạch để nuôi trồng thủy sản hoặc phát triển chăn nuôi vịt đẻ trứng.

          *Đồng chí Dín Thị Lan – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mào Liểng, xã Quảng Lâm: Với sự quan tâm, chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã năm 2020, bản Mào Liểng cũng đạt được những kết quả tích cực. Đời sống nhân dân ổn định. Bản không còn hộ nghèo, cận nghèo; an ninh trật tự được đảm bảo. Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Chi bộ sẽ tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng. Đồng chí Dín Thị Lan đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kênh mương, đường nội đồng.

          *Đồng chí Hoàng Mỹ Linh – Chủ tịch Hội LHPN huyện: Năm 2020, Hội LHPN huyện đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, cơ quan Khối, tăng cường phối hợp với các đơn vị, các xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết – sáng tạo – tự tin – thân thiện”; đẩy mạnh các hoạt động, phòng trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Năm 2021, Hội LHPN huyện tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung tuyên truyền, chuản bị tốt các điều kiện cho Đại hội Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; tuyên truyền, giới thiệu nhân sự tham gia bầu cử HĐND các cấp; đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua chào mừng kỳ niệm 20 năm tái lập huyện.

          *Đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Năm 2021, năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đặc biệt là năm kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu tổ chức tốt việc học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sau khi ban hành; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ niệm 20 năm tái lập huyện; tham mưu thực hiện tốt công tác khoa giáo, giáo dục lý luận chính trị, nắm chắc tình hình nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thười tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cảu cấp ủy, chính quyền phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

          *Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Hà: Nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Đảng bộ Trường THPT Đầm Hà tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên; triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học; Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, lấy kết quả chất lượng học sinh và thi tốt nghiệp phổ thông Quốc gia để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua; thực hiện tốt khẩu hiệu “quyết liệt đổi mới – thiết thực hiệu quả – lấy học sinh làm trung tâm – thi đua dạy tốt, quản lý tốt”; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính phục vụ dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

  *Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện: Năm 2020, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chủ động xây dựng chuong trình, kế hoạch, triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Công an xã chính quy tại 8/8 xã. Năm 2021, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, và nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác, phòng chống tội phạm; chủ động nắm tình hình để tham mưu, đề xuất, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; củng cố nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, cơ sở; nhân rộng các điển tiên tiến, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)