Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý IV năm 2023

Ngày 21/9, Thường trực Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp, các cơ quan, đơn vị khối Nội chính về kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, các cơ quan khối Nội chính và BCĐ cải cách tư pháp huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, huyện, chủ động triển khai các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác tư pháp. Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều lĩnh vực công tác nội chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết Luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh, huyện được triển khai kịp thời. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, không nảy sinh thành điểm nóng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục được duy trì.  Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cơ quan, đơn vị trong khối tích cực tham gia, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; tham gia, phối hợp, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến phân tích, làm rõ một số kết quả, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và phương hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới các cơ quan trong khối nội chính, BCĐ cải cách tư pháp huyện cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, quan tâm phối hợp tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ đối với 3 xã và 2 đơn vị tự vệ, hoàn thiện hồ sơ sau diễn tập khu vực phòng thủ huyện; quan tâm kiểm soát thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ35, lực lượng 47. Triển khai đầy đủ, có hiệu quả, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tư pháp và công tác nội chính, đặc biệt là các quy định mới; chỉ đạo hoàn thành tất cả các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh; triển khai hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch năm 2023 và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, trong đó quan tâm các vấn đề tội phạm lừa đảo qua mạng; tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, vi pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.v.v.  Quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát, chấn chỉnh quy trình, quy định, văn bản liên quan đến tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh tên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)