Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai đồng bộ các cuộc họp qua đường truyền trực tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế tối đa các cuộc hội họp để hạn chế việc đi lại, tăng cường họp trực tuyến để phòng, chống dịch Covid – 19, huyện Đầm Hà đã triển khai đồng bộ việc tổ chức tất cả các cuộc họp từ huyện đến các xã, thị trấn thông qua đường truyền trực tuyến.

Thực hiện chỉ thị về cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh và kế hoạch của huyện, bắt đầu từ ngày 1/4 nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết mới phải đến cơ quan làm việc; đồng thời, tăng cường tổ chức các cuộc hội họp qua đường truyền trực tuyến để hạn chế tối đa việc đi lại, tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị để tăng cường phòng, chống dịch Covid – 19 tại các công sở, nơi làm việc.

Lãnh đạo Trung tâm TT&VH tham gia họp trực tuyến qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh

Thủ trưởng các đơn vị họp trực tuyến thông qua hệ thống máy tính

Việc tổ chức họp trực tuyến sẽ giúp cho các đồng chí lãnh đạo các cấp có thể điều hành, giải quyết công việc ngay tại phòng làm việc của mình mà không cần phải đến phòng họp; cán bộ, công chức, viên chức vừa có thể tham gia vào các cuộc họp, vừa có thể chủ động giải quyết công việc ngay trên máy tính hay điện thoại thông minh của mình tại phòng làm việc hoặc ngay tại nhà, đảm bảo công việc vẫn hoàn thành mà hạn chế được việc đi lại, tiếp xúc đông người.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà