Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2024

Ngày  7/6, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp, các cơ quan, đơn vị Khối nội chính để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả tích cực. Việc triển khai, cụ thể hóa các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tư pháp; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về công tác tư pháp. Hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều lĩnh vực công tác nội chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm bắt tình hình tại các địa bàn trọng điểm an ninh trật tự để không nảy sinh thành điểm nóng. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết kịp thời. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục được duy trì. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tài sản thu nhập; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới các cơ quan trong khối nội chính, BCĐ Cải cách Tư pháp cần tiếp tục bám sát kế hoạch, chương trình công tác năm 2024; rà soát tiến độ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ; chủ động triển khai thực hiện; phát huy vai trò của các đơn vị trong chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính; nhất là quan tâm những việc khó, việc vướng, việc chậm tiến độ. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, uy tín của các cơ quan tư pháp và trách nhiệm của người đứng đầu. Triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, huyện có liên quan đến hoạt động của BCĐ cải cách tư pháp, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo kịp thời, cụ thể, sát tình hình thực tế. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 Bộ Chính trị “về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 BCH Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững” và Kế hoạch 370-KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 BCH Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt phương thức lãnh đạo của Đảng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, chi bộ và người đứng đầu duy trì tốt công tác thông tin, báo cáo theo quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật của Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh thông tin; tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch năm 2024 về đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự. Tăng cường nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dan tộc thiểu số, tôn giáo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lí Nhà nước, nhất là đối với những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm. Chỉ đạo thực hiện tốt các thông báo kết luận của cấp ủy có liên quan. Làm tốt công tác quản lí tài chính, tài sản, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tài sản công. Chủ động tham mưu, tích cực triển khai phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)