Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 26/1, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Đầm Hà ( BCĐ và UBBC huyện) đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, BCĐ và UBBC huyện đã quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy vè công tác bầu cử; 1 số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND các cấp về dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND các cấp; một số nội dung liên quan đến công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; Kế hoạch số 03 ngày 25/1/2021 của UBBC huyện triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC huyện phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, xứng đáng  đại  diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Do đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cần tập trung quán triệt, triển khai tốt công tác bầu cử; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cấp ủy; chuẩn bị tốt công tác bầu cử, thận trọng, chu đáo, đúng luật, đảm bảo dân chủ. Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả cuộc bầu cử tại địa bàn, trên lĩnh vực được  giao; triển khai, quán triệt sâu sắc Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân, tự giác, tích cực tham gia cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất. Ngay sau hội nghị, BCĐ, UBBC các  xã, thị trấn tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai công tác bầu cử của đơn vị  đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, hiệp thương giới thiệu những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng; phát huy quyền làm chủ của nhân; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, cử tri. Trong đó phải có giải pháp biện pháp thật cụ thể đối với cử tri là công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bẩu cử HĐND các cấp hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch Covid-19; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những hạn chế bất cập, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; đảm bảo vững chắc an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thị trấn Đầm Hà quán triệt, triển khai công tác bầu cử 

Xã Dực Yên quán triệt, triển khai công tác bầu cử tại đơn vị

Ngay sau hội nghị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai công tác bầu cử tại đơn vị.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn 

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)