Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học

Chiều 23/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học.

<http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/trien-khai-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-moi-doi-voi-cap-tieu-hoc-2465213/>

So với chương trình hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới có ít môn học hơn do thực hiện chủ trương tích hợp các môn học. Tuy nhiên, chương trình này có 2 môn học mới là ngoại ngữ và tin học. Đồng thời, quy định dạy học 2 buổi/ngày nhằm tăng cường giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Hiện còn nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung ở  khu vực miền núi và các địa phương có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao. Cụ thể, ở các địa phương Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái còn thiếu phòng học, hiện phải trưng dụng các phòng chức năng giáo dục nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật hoặc dồn ghép học sinh; tại các Hạ Long, Uông Bí còn nhiều cơ sở giáo dục quá tải học sinh; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày của tỉnh chưa cao; thiếu nguồn tuyển giáo viên tin học, ngoại ngữ, thể dục, đặc biệt ở các địa phương Ba Chẽ, Móng Cái.

Để chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm học 2020-2021 theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các trường tiểu học xây dựng bổ sung vị trí việc làm tương ứng với từng cơ sở để có kế hoạch tham mưu tuyển bổ sung biên chế theo lộ trình, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo quy định; tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy môn chung, âm nhạc và mỹ thuật; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp mạng lưới trường, lớp, dồn dịch điểm trường đối với cấp tiểu học đảm bảo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp và thiết bị dạy học các bộ môn tin học, ngoại ngữ; kinh phí cho việc biên soạn, triển khai tài liệu giáo dục địa phương.

Nguồn: Thu Phương (baoquangninh.com.vn)