Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai Nghị quyết số 16 – NQ/HU ngày 10/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ngày 29/12, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai Nghị quyết số 16 – NQ/HU ngày 10/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế, xã hội của huyện, song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát chỉ đạo của tỉnh và thực tiễn địa phương, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; Nghị quyết số 13 – NQ/HU ngày 12/12/2022 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đạt được những kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ với tinh thần quyết liệt, sâu sát, trọng tâm, trọng điểm. Công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết đạt trên 92%; tỷ lệ cán bộ, hội viên và Nhân dân tiếp cận đạt trên 85%; Triển khai tốt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2023. Các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh; 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện diễn ra rộng khắp với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Tính đến 1/11/2023 toàn huyện đã kết nạp được 96/95 đảng viên đạt 101,05% KH hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trước 2 tháng so với kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, vận động quần chúng được đẩy mạnh với phương châm sát với dân, gần dân, lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ; UBND tỉnh đã có quyết định thành lập cụm công nghiệp Đầm Hà B; phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; mở ra cơ hội phát triển mới cho huyện Đầm Hà; Hội đồng thẩm định NTM Trung ương đã đề nghị Chính phủ công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022; huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia; Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Lễ hội Đình Đầm Hà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16 – NQ/HU ngày 10/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu phấn đấu: Tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp đạt từ 4% trở lên; tăng trưởng kinh tế đạt 17,7% trở lên; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.350 USD; thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với kế hoạch tỉnh giao.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: các chi, Đảng bộ khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kế hoạch của của Tỉnh, của huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trong đó trực tiếp Bí thư cấp ủy, hoặc Phó Bí thư cấp ủy phải tổ chức quán triệt Nghị quyết. Các xã thị trấn cần nghiên cứu xây dựng các mô hình, các sản phẩm cụ thể, thiết thực có triển vọng, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến làm cơ sở để triển khai thực hiện trong năm 2024. Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện triệt để các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra. Duy trì đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động hệ thống chính trị. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp cán bộ; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường thảo luận, phát huy dân chủ; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước. Trong phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, các chỉ tiêu liên quan đến giáo dục, bảo hiểm xã hội; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; thực hiện các chủ trương lớn như giao, cho thuê khu vực biển; triển khai các đề án phát triển kinh tế, phát triển các sản phẩm OCOP; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng liên kết; sản xuất trồng trọt những cây con có giá trị kinh tế cao; triển khai các Đề án được phê duyệt; phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ cụm công nghiệp; phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh; du lịch đảo Núi Cuống; duy trì nâng cao chất lượng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của cộng đồng dân cư; đảm bảo an sinh xã hội; phát huy hiệu quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành thắng lợi, các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  

Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2023

Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2019 – 2023)

Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cựu chiến binh Việt Nam cho 2 đồng chí

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2019 – 2023).

                                              Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)