Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 27/12/2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và thực hiện đồng bộ chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), thanh tra của tỉnh năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện.

Năm 2021, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng nghiêm túc, quyết liệt và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động, bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBKT Trung ương để xây dựng điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch KT, GS toàn khóa; kịp thời ban hành, sửa đổi quy chế làm việc của UBKT cùng cấp để thực hiện thẩm quyền mới và tăng cường vai trò, trách nhiệm công tác tham mưu, phối hợp của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS. Nội dung, phương pháp KT, GS tiếp tục được đổi mới, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời phát hiện, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, sai phạm cần chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Đồng thời, chú trọng KT, GS cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, “không có vùng cấm”… Chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chương trình KT, GS nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

Đồng chí Vũ Thị Vui, Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra – Thanh tra huyện, phát biểu tại hội nghị

Cùng với những kết quả đã đạt được trong công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng của tỉnh thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật về đảng và công tác thanh tra nhà nước năm 2021 của huyện Đầm Hà, đã luôn nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, các nội dung được chỉ đạo, kiểm đếm kịp thời, yêu cầu giải quyết có thời hạn cụ thể. Mặc dù, năm 2021 tiếp tục là năm thứ 2 bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có thời điểm phải dừng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trực tiếp để đảm bảo công tác phòng dịch; là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV vầ bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ quan UBKT-TT, ngoài việc tham mưu, triển khai thực hiện tốt các cuộc theo chương trình năm 2021, tham mưu và phối hợp tham mưu các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trực tiếp của cấp tỉnh, các cuộc tự rà soát kiểm tra, báo cáo theo chỉ đạo của cấp trên và thực hiện 4 cuộc phát sinh; tham mưu công tác nội chính, CCTP, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân theo Quy định 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, UBKT các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021. Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế về công tác KT, GS, thi hành kỷ luật Đảng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở; việc lựa chọn nội dung KT, GS ở cấp huyện, cấp sở, ngành, một số nơi còn dàn trải, chưa đúng trọng tâm. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc về quy trình, phương pháp KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng; xác định nội dung chương trình KT, GS hằng năm ở địa phương; về việc xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ta chỉ rõ: Công tác KT, GS phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ, phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, nhất là gây mất đoàn kết nội bộ. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe và giáo dục. Đây chính là những vấn đề trọng tâm cần phải tập trung thực hiện trong công tác KT, GS của tỉnh thời gian tới.

Năm 2022, đứng trước yêu cầu, đòi hỏi đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; đặc biệt đứng trước những yêu cầu đòi hỏi khách quan của quá trình phát triển KT-XH nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…, cần phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trong đó, trọng tâm chú trọng triển khai công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, trước hết là ở cấp chi bộ; phải có theo dõi hàng tháng hoạt động cấp ủy cơ sở, UBKT Đảng ủy cơ sở, gắn chuyên đề giám sát cấp ủy cấp huyện nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém. Công tác KT, GS phải gắn với nhiệm vụ giữ vững 4 chỉ số đứng đầu PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Nội dung KT, GS cần phải tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19; đầu tư công; quản lý nhà nước về đất đai; chương trình xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực, thường xuyên xuống cơ sở KT, GS, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Cờ cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua KT, GS của Đảng năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho 3 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác KT, GS của Đảng năm 2021.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH