Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện năm 2021

Ngày 28/12/2021, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện đã tổ chức hội nghị để xét thi đua, khen thưởng năm 2021. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo cơ quan thường trực báo cáo đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng như: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3  đối với 1 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 9 cá nhân và 9 tập thể; tặng cờ thi đua 3 đơn vị, danh hiệu Tập thể LĐXS 11 đơn vị. Đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 39 cá nhân; LĐTT cho 36 tập thể, 278 cá nhân và Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 34 cá nhân. Qua nghe hướng dẫn Khen thưởng, các thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng của huyện đã tham gia, thảo luận, đề xuất, thống nhất các nội dung trong báo cáo đề nghị khen thưởng của cơ quan thường trực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện nhấn mạnh: Việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng cần tổ chức thường xuyên và kịp thời  đúng người, đúng việc từ đó nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đồng thời công tác thi đua khen thưởng phải được thực hiện công khai, dân chủ, hiệu quả thực sự tạo khí thế thi đua, là động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của huyện. Đồng chí đề nghị cơ quan thường trực rà soát lại, tham mưu bổ sung thêm các trường hợp có nhiều cống hiến, xứng đáng được khen thưởng để xem xét có động viên kịp thời.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời