Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

Sáng ngày 21/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã có buổi tiếp xúc chuyên đề với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Đầm Hà và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15- HĐND tỉnh khóa XIII, tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2019,  nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh; tổ đại biểu HĐND huyện thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11- HĐND huyện khóa IV, tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của huyện và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm

Các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh bày tỏ sự phấn khởi, nhất trí cao với nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội mà tỉnh, huyện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề xuất một số ý kiến tập trung vào một số nội dung: Vấn đề hỗ trợ về nguồn vốn vay ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp để doanh nghiệp mở rộng sản xuất; Cơ chế hỗ trợ các HTX, hộ kinh doanh sản xuất lâm nghiệp; Nâng cấp hệ thống thủy lợi, đường giao thông, điện tại các khu sản xuất; Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Qũy đất xây dựng trụ sở hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện; khu chăn nuôi tập trung của HTX Đồng Tâm, xã Dực Yên…

Các doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được lãnh đạo huyện Đầm Hà trực tiếp trả lời, giải đáp làm rõ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cấp trên đã được đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

              Minh Hải – Quốc Nghị (TT TTVH Đầm Hà)