Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổ chức phổ biến, quán triệt các Thông tư của Bộ Công an và Quy chế của Công an tỉnh về công tác Nghiệp vụ cơ bản

Ngày 24/8/2021, Công an huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Thông tư của Bộ Công an, Quy chế của Công an tỉnh về công tác Nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân và của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, trong thời gian 1 ngày (24/8/2021), Công an huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị phổ biến các Thông tư của Bộ Công an, Quy chế của Công an tỉnh về công tác Nghiệp vụ cơ bản đến 100% CBCS đơn vị.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà –  Trưởng Công an huyện

Đồng chí Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Trưởng Công an huyện trực tiếp phổ biến Thông tư của Bộ Công an quy định về công tác Nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân; đồng chí Thượng tá Hoàng Minh Sơn – Phó trưởng Công an huyện phổ biến thông tư quy định công tác Nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân; đồng chí Thượng tá Phạm Hồng Vinh – Phó trưởng Công an huyện phổ biến Quy chế của Công an tỉnh về công tác Nghiệp vụ cơ bản.

Thượng tá Hoàng Minh Sơn – Phó trưởng Công an huyện

Thượng tá Phạm Hồng Vinh – Phó Trưởng Công an huyện

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Công an huyện chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo đơn vị, chỉ huy và CBCS các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung thực hiện 09 nội dung trọng tâm để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an trong thời gian tới nhằm đảm bảo giữ vững ANTT, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thân Hiếu, Công an huyện Đầm Hà