Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tiêu hủy trên 2.000 lồng bát quái do người dân tự nguyện giao nộp

Chiều ngày 16/8, huyện Đầm Hà đã tổ chức tiêu hủy lồng bát quái do người dân tự nguyện giao nộp.

Lực lượng chức năng của huyện Đầm Hà đã tiến hành tiêu hủy 2.128 chiếc lồng bát quái bằng 17.024m.  Trong đó có 2.074 chiếc do 65 hộ dân của 3 xã Tân Bình, Tân Lập và xã Đầm Hà tự nguyện giao nộp và 54 chiếc lồng bát quái không có chủ. Xã Tân Bình là địa phương có số hộ dân tự nguyện giao nộp nhiều nhất với 36 hộ, 1.366 chiếc lồng bát quái, còn lại là số lồng bát quái của ngư dân xã Tân Lập và xã Đầm Hà giao nộp.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua, huyện Đầm Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm, vận động ngư dân chuyển đổi nghề, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường phạm vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Qua đó nhiều hộ ngư dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện giao nộp các ngư cụ cấm đồng thời ký cam kết không khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt, tận diệt góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

8 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, lực lượng chức năng của huyện, các xã ven biển triển khai 33 đợt kiểm tra, xử lý 37 trường hợp vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xử phạt tổng số tiền 297.550.000 đồng.

                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)