Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVhọp triển khai nhiệm vụ (lần 2)

Ngày 17/10, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức cuộc họp để  triển khai một số một số nội dung, nhiệm vụ  quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về kế hoạch xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; dự thảo danh mục các tham luận tại Đại hội và đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ huyện. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo; đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến nội dung, bố cục đề cương báo cáo chính trị; các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; chủ đề, nội dung và phân công các đơn vị tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu Ban văn kiện kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng tiểu Ban văn kiện đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên, tổ văn phòng tổng hợp, điều chỉnh, xây dựng hoàn thiện đề cương chi tiết để trình Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí thống nhất một số nội dung: Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 02 về tổ chức các hội nghị tổng kết chuyên đề và phân công tham luận. Đối với nội dung tham luận các đơn vị đăng ký chủ đề tham luận. Trong đó nội dung thể hiện được những điểm mạnh, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị; tập trung bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXIV và những điểm mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Các đơn vị tham luận gồm: Đảng bộ 9 xã, thị trấn; khối nội chính (Công an , Quân sự); các ban xây dựng Đảng ( Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Kiểm tra – Thanh tra, ban Tuyên giáo, ban Dân vận); Khối MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội (MTTQ, hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, hội Cựu chiến binh, hội Nông dân, Liên đoàn lao động); Khối Chính quyền (phòng NN&PTNT, Giáo dục, Y tế, Tài nguyên môi trường, Tài chính – kế hoạch, Văn hóa thông tin, Lao động TB&XH). Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng UBND huyện tham mưu các tham luận liên quan đến các văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh về lĩnh vực Kinh tế – xã hội và xây dựng Đảng. Đối với đề cương chi tiết, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở thống nhất nội dung chủ đề, phương châm Đại hội, kết cấu, bố cục, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ, tổ tổng hợp tập trung hoàn thiện trình Ban Thường vụ thông qua trong tháng 10/2019.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)