Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tiểu ban Tuyên truyền – khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện họp triển khai nhiệm vụ

Ngày 13/9, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì cuộc họp tiểu ban Tuyên truyền – khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận về Kế hoạch tuyên truyền – khánh tiết và Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền – khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch, nghị quyết. Đồng thời đóng góp ý kiến liên quan đến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; nội dung tuyên truyền, trang trí khánh tiết, sân khấu, hội trường; rà soát, nâng cấp, bố sung cơ sở vật chất, hệ thống truyền thanh phục vụ Đại hội.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các thành viên của Tiểu ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị và nhiệm vụ được phân công. Các đơn vị liên quan tiến hành rà soát cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ Đại hội; triển khai cho các xã đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng; khảo sát lại nội dung, thiết kế, trang trí khánh tiết để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể; đề nghị Ban tuyên giáo tổng hợp ý kiến, tham mưu hoàn thiện kế hoạch. Cấp ủy chính quyền các cấp tăng cường nắm bắt dư luận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)