Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

TIẾN ĐỘ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 -2025 CỦA HUYỆN ĐẦM HÀ

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 308 – KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch 166 – KH/HU của Huyện ủy Đầm Hà về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chi, Đảng bộ đã tập trung cho công tác chuẩn bị, tính đến ngày 23/3 đã có 16/35 chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các chi, đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về văn kiện, về nhân sự đảm bảo theo đúng quy trình. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội được quan tâm, các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua hệ thống thông tin, loa truyền thanh; tuyên truyền trực quan qua hình ảnh, băng rôn, khẩu hiệu, trong, ngoài hội trường, trước và trong đại hội được các Chi -đảng bộ triển khai  thực hiện trang trọng chu đáo. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình

Đảng bộ huyện đã lựa chọn 2 đơn vị: Đảng bộ xã Tân Bình và xã Dực Yên, để chỉ đạo Đại hội điểm. Trong các ngày từ 05-06/3/2020 và từ ngày 10-11/3/2020 đã lần lượt chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại 02 đơn vị này.  Tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện đã dự chỉ đạo và rút kinh nghiệm ngay sau khi Đại hội bế mạc. Hai đơn vị tổ chức Đại hội điểm đã làm tốt công tác chuẩn bị, từ triển khai kế hoạch, nội dung, chương trình, phân công trách nhiệm một cách bài bản, khoa học, phù hợp và đúng quy trình, hướng dẫn; đảm bảo đầy đủ nội dung các văn kiện trình, thảo luận tại Đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử cấp ủy, bầu bí thư đảm bảo đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu, trang trí khánh tiết, tuyên truyền được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi và trang nghiêm của Đại hội.

Cùng với 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, đến ngày 23/3 đã có 16/35 chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 (đạt 45,71% KH). Quy trình tổ chức Đại hội đã được tiến hành theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chương trình làm việc của Đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ; Đảm bảo tiến độ trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội các Đảng bộ cấp cơ sở đã tiến hành đều thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định: thảo luận văn kiện của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015 -2020; quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu cấp uỷ; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình

Đoàn chủ tịch Đại hội của các Chi – đảng bộ cơ sở đã bám sát chương trình, linh hoạt trong quá trình điều hành để phù hợp với diễn biến của Đại hội, nhưng vẫn đảm bảo nội dung theo quy định, không có sai sót xây ra trong quá trình điều hành Đại hội. Do có sự chuẩn bị tốt nên công tác diều hành trình bày, thảo luận các văn kiện đảm bảo khoa học, phù hợp về thời gian; điều hành bầu cử ban chấp hành khoá mới, bầu chức danh bí thư trực tiếp tại đại hội đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; Nội dung các tham luận tại Đại hội;  Đề án nhân sự trình Đại hội;  Chương trình hành động; Nghị quyêt Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung các văn kiện được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức lấy ý kiến đảng viên và nhân dân qua nhiều hình thức khác nhau, nên tại Đại hội các ý kiến thảo luận tham gia vào các văn kiện đều thể hiện ý trí tập trung, thống nhất cao với các nội dung trong văn kiện; các ý kiến đã tập trung làm rõ, sâu sắc thêm một số nội dung của các văn kiện mà ít có ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung hay thay đổi về nội dung, các chỉ tiêu…v..v

Việc thảo luận các báo cáo, đề án, Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, đều được Đoàn chủ tịch điều hành thực hiện tại phiên thảo  luận tập trung toàn thể tại hội trường; các ý kiến thảo luận cơ bản đều có sự chuẩn bị trước, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của các Đại biểu tham dự Đại hội. Các văn kiện đều được thực hiện thông qua theo hình thức biểu quyết một lần theo tổng thể của báo cáo, đề án, Nghị quyết được trình tại Đại hội. Các chi, Đảng bộ đã tổ chức Đại hội đều có đề án nhân sự cấp ủy, BTV, Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2020 đă được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Việc bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủv, Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiếm tra các cấp tại đại hội của các chi, Đảng bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; diễn ra theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, chính xác, cấp ủy viên được bầu đều đúng như dự kiến theo phương án nhân sự đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến được tổ chức trong tháng 05/2020; với sự chỉ đạo tích cực của Đảng bộ huyện Đầm Hà, công tác tổ chức Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn toàn huyện sẽ đảm bảo kịp và đúng tiến độ theo kế hoạch đặt ra và hoàn thành trong tháng 03-04/2020.

                               Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)